About Us

Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made.

Selected Awards
  • 2004 — Aga Khan Award for Architecture
  • 2009 — Mies van der Rohe Award
  • 2013 — AIA/ALA Library Building Award
  • 2015 — Best Interior, Designers Saturday
  • 2016 — AIA New York Honor Award

Procés Constructiu Vernet

Durant el mes d’octubre s’han col·locat encofrats per formigonar algun dels trams de jàsseres de coronació restants del C/Antoni Torrella i s’han realitzat l’armat de murs de contenció i 3 contraforts. A més, s’estava formigonat un dels trams de mur de contenció. S’han executat tots els murs de pantalla i el 90% de contraforts. Pràcticament s’han finalitzat els murs de contenció, contraforts i jàssera de coronació. S’han iniciat els treballs de moviment de terres i els contraforts que hi havia a la parcel·la ja s’han retirat tots.