About Us

Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made.

Selected Awards
  • 2004 — Aga Khan Award for Architecture
  • 2009 — Mies van der Rohe Award
  • 2013 — AIA/ALA Library Building Award
  • 2015 — Best Interior, Designers Saturday
  • 2016 — AIA New York Honor Award

Procés Constructiu Bagaria

Al setembre, continuen el treballs de formigonat i ferrallat. Segueixen també els treballs de divisòries de tancament de façanes, divisòries ceràmiques interiors, així com els treballs de sanejament en les plantes sobre rasant i l’execució de recrescuts de paviment i enguixat de sostres.

Anar a Detalls del Projecte