About Us

Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made.

Selected Awards
  • 2004 — Aga Khan Award for Architecture
  • 2009 — Mies van der Rohe Award
  • 2013 — AIA/ALA Library Building Award
  • 2015 — Best Interior, Designers Saturday
  • 2016 — AIA New York Honor Award

Jeroni Pujades

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes d’octubre es continua amb la colꞏlocació de les xapes perimetrals dels balcons de la P1 i s’han enrajolat els banys…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de setembre a l’edifici B s’han colꞏlocat  plats de dutxa en planta baixa i s’està colꞏlocant l’enrajolat banys. A l’edifici…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de setembre a l’edifici B s’han colꞏlocat  plats de dutxa en planta baixa i s’està colꞏlocant l’enrajolat banys. A l’edifici…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de juliol a l’edifici A1 s’estan executant els treballs de muntatge d’estructura de fusta, s’està colꞏlocant aïllament acústic del terra…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de juny es realitzen treballs d’armat del sostre planta soterrani i de muntatge del sostre planta segona i l’estructura de…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de maig s’inicien els treballs de muntatge de l’estructura de fusta. Es realitzen treballs de formigonat pilars zona edifici. Es…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes d’abril es realitzen treballs d’armat del sostre de la planta soterrani i de muntatge del sostre de la segona planta….

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durante el mes de marzo se realizan trabajos de ejecución en la solera, trabajos de cimentación, ferrallado y hormigonado de cimientos, pilares y…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de gener es realitzen Treballs de fonamentació, buidatge, ferrallat i formigonat de Fonaments i pilars en les diferents plataformes de…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de novembre, es realitzen treball de fonamentació, buidatge, ferrallat i formigonat de fonamentació, així com ferrallat de murs i pilars….

Llegeix més