About Us

Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made.

Selected Awards
  • 2004 — Aga Khan Award for Architecture
  • 2009 — Mies van der Rohe Award
  • 2013 — AIA/ALA Library Building Award
  • 2015 — Best Interior, Designers Saturday
  • 2016 — AIA New York Honor Award

Habitatge Plurifamiliar

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes d’octubre es continua amb la colꞏlocació de les xapes perimetrals dels balcons de la P1 i s’han enrajolat els banys…

Llegeix més

Procés Constructiu Torre Hospitalet

Durant el mes d’octubre s’han instal·lat mecanismes i reixetes de climatització, telecos a l’interior d’habitatges i fusteria exterior. S’ha finalitzat el mobiliari de…

Llegeix més

Procés Constructiu Vernet

Durant el mes d’octubre s’han col·locat encofrats per formigonar algun dels trams de jàsseres de coronació restants del C/Antoni Torrella i s’han realitzat…

Llegeix més

Procés Constructiu Talamanca

Durant el mes d’octubre s’han continuat les instal·lacions a l’interior d’habitatges, els treballs d’enguixats a l’interior d’habitatges, el revestiment de guixos escales i…

Llegeix més

Procés Constructiu Cambrils

Durant el mes d’octubre s’han continuat realitzant treballs d’acabats interiors, pintura, paviment, enrajolats, col·locació de fusteria interior i exterior, serralleria, instal·lacions, primeres-segones cares…

Llegeix més

Procés Constructiu Cobo

Durant el mes d’octubre s’han iniciat els treballs per a la instal·lació de la xarxa de terres a llosa de fonamentació. S’estan realitzant…

Llegeix més

Procés Constructiu Major de Sarrià

Durant el mes d’octubre s’han realitzat la perforació i la injecció de beurada de tots els ancoratges provisionals en primer nivell, pendent de…

Llegeix més

Procés Constructiu Sostres

Durant el mes d’octubre s’està encofrant el forjat 5a i muntant l’escala del soterrani -2 al 2B. S’ha iniciat l’execució de l’escala del…

Llegeix més

Procés Constructiu Bagaria UE1

Durant el mes d’octubre segueixen els treballs de col·locació de panells a façana i els treballs de formació de divisòries pladur, així com…

Llegeix més