About Us

Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made.

Selected Awards
  • 2004 — Aga Khan Award for Architecture
  • 2009 — Mies van der Rohe Award
  • 2013 — AIA/ALA Library Building Award
  • 2015 — Best Interior, Designers Saturday
  • 2016 — AIA New York Honor Award

Habitatge Plurifamiliar

Procés Constructiu Bagaria

Durant el mes de gener es continua amb la col·locació de perfils de junta en façana i de vidre  de les fusteries. Es…

Llegeix més

Procés Constructiu Torre Hospitalet

Durant el mes de desembre, han seguit els treballs d’estructura sobre rasant. S’ha acabat l’execució de l’estructura de la cinquena planta i s’inicien…

Llegeix més

Procés Constructiu Bagaria

Al desembre continuen els treballs de façana, així com la col·locació de finestres, impermeabilització de balcons i també els treballs de divisòries interiors,…

Llegeix més

Procés Constructiu Talamanca

El passat mes de novembre, es van dur a terme els treballs d’estructura sota rasant. A més, s’està executant en planta baixa l’armat…

Llegeix més

Procés Constructiu Sostres

El passat mes de novembre, s’ha iniciat l’execució dels micropilots a la zona d’una de les mitgeres. A més, s’inicia l’excavació de la…

Llegeix més

Procés Constructiu Jeroni Pujades

Durant el mes de novembre, es realitzen treball de fonamentació, buidatge, ferrallat i formigonat de fonamentació, així com ferrallat de murs i pilars….

Llegeix més

Procés Constructiu Torre Hospitalet

Durant el mes de novembre, ha seguit els treballs d’estructura sobre rasant. S’ha començat a executar l’estructura de la cinquena planta. Anar a…

Llegeix més

Procés Constructiu Cambrils

El passat mes de novembre, a l’interior de la promoció continuen treballant en les divisòries interiors, la col·locació de paviments i enrajolats, així…

Llegeix més

Procés Constructiu Bagaria

Durant el mes de novembre, s’ha iniciat la col·locació d’aïllament en façanes així com de les primeres plaques de revestiment tipus composite i,…

Llegeix més

Procés Constructiu Talamanca

A l’octubre, s’han finalitzat els treballs de formigonat de sabates aïllades i corregudes a la zona d’aparcament. Continuen també els treballs d’execució dels…

Llegeix més